Urgences

Numéros d'urgence

Police : 117

Pompiers : 118

Urgences médicales ou accidentelles graves : 144

Intoxications : 145

La Main tendue: 143

Ligne d'écoute pour les enfants/jeunes: 147

Gendarmerie : 021 557 97 21

Eau et gaz: 079 623 10 50

Médecin de garde et Urgence dentaire : 0848 133 133


En cas d'urgence et en l'absence de votre médecin-traitant, ce numéro répond 24h/24 toute l'année.

S'il s'agit d'une urgence médicale ou accidentelle très grave, faites le No 144

 

En caso de urgência e de ausência do seu me'dico, estes numeros de telefone respondem durante 24 horas e durante todo o ano.

En caso de grande urgência medical ou d'acidente grave telefone ao No 144

 

Acil durumlarda ce aile doktorunuzun bulunmadigi zamanlarda, yukaridaki telefon numaralarindan bütün sene ve 24 saat boyunca yardim isteyebilirsiniz.

Cok acil hastalik ve kaza durumlarinda, 144 numarali telefonu ceviriniz.

 

Në rastë urjentë, dhe në mungesë të mjekut i cili kujdeset për ju, këta numëra ju përgjigjen 24 orë në ditë, gjatë tërë vitin.

Në goftëse flitet për një urgjencë medikale apo ndonjë / fatkegësi / aksidentë shumë të vështirë, kërkoni numrin No 144

 

U hitnom slucaju, I kad vas Doktor nije prisutan, ovih brojevi vas odgovaraju 24 casa na danu, za cijelu godinu.

Ako se radi za hitan slucaj, tezak incident mozete se obratiti na ovom broju No 144 

Modifié le : 30.11.2011 09:20:22